topster.dk Startside

Ligning Problemløser: "c² = a²+b²"

Problemløser forsøger at ændre denne ligning og til at beregne: "c² = a²+b²"

c² = a²+b² [Ændre formlen]

=
=
=
Angiv venligst alle værdier, der er kendt og derefter klik derefter på "yderligere".
Hvis alle undtagen én er kendt variabler, beregnes variablen.