topster.dk Startside

Hvor er hvad? Hvad ligger hvor?

I dette spil nødt du til at finde steder på et verdenskort. Find placeringen på jorden. Det korrekte resultat vises efter På et verdenskort, skal du finde så nøjagtigt som muligt position af de eftertragtede efter landsbyen. Afvigelsen fra den korrekte placering er angivet i km. Du har kun 10 sekunder til en løsning på problemet. Spørgsmålene, der kræver ikke kun meget god geografisk viden, men skal informeres meget oftere. De følgende spørgsmål kan sendes:
© OpenStreetMap og Mitwirkende, CC-BY-SA